سیستم نوبت دهی طرح ترافیک سال 1399

متقاضیان باید ابتدا در سایت تهران من ثبت نام انجام دهند و در صورت داشتن بدهی ، تسویه حساب نمایند. در غیر اینصورت امکان ثبت و درخواست طرح ترافیک در مراجعه حضوری نخواهند داشت.


نام بیمار را وارد نمایید.
نام خانوادگی بیمار را وارد نمایید.
کد ملی بیمار را وارد نمایید.
شماره روی کارت انجمن را وارد نمایید.
تلفن همراه بیمار را وارد نمایید.برگشت

به اطلاع می رساند که سیستم نوبت دهی هیچگونه تعهدی جهت تخصیص طرح ترافیک برای انجمن نداشته و تخصیص نهایی پس از دریافت و بررسی مدارک خواهد بود.

جهت اطلاع از شرایط و ارائه مدارک به اطلاعیه مربوطه مراجعه فرمایید.